NUMMULARII

NUMMULARII
Graece Κολλυβιςταὶ, Matth. c. 21. v. 12. Καὶ ἐισῆλθεν ὁ Ιἠσοῦς ἐις τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐξέβαλε πάντας τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας εν τῷ ἱερῷ καὶ τὰς τραπέζας τῶ κολλυβιςτῶν κατέςτρεψε, κταλ. Et introrvit Iesus in Templum Dei et eiecit omnes, qui vendebant et qui emebant in Templo: mensasque Numulariorum subvertit etc. Aliter Ἀργυραμοιβοὶ, Campsores, dicuntur qui nummulos et minutos nummos pro maioribus dabant iis, qui necesse habebant maiores minoribus ad usum sacrum permutare. Gloss. Gr. Laim. καλκολόγος, Nummularius Aescudator. Gloss. Lat. MS. Reg. Nummularius, Colelctarius, Mensarius. Vide l. 19. ff. de Edendo. Sed et eadem voce Monetarii designautur in Tab. Ecclesiae Gratianopulit. Brevis, vel computatio de consuetudine, quam Episc. Gratianopolitanae Urbis-----habuerunt in Ecclesia S. Donati Confesseris----- Est et insuper alia consuetudo in praedicta Ecclesia, vel in supra dicto loco, at in suo cymiterio Nobiles et potentes, divites et pauperes, sine ulla contradictione, sepeliant, Nummularios, h. e. Monetarios habeant, apud Car. du Fresne Glossar. Vide quoque infra in voce, Trapezita, it. supra Argentarii; uti de quatuor sensibus, quorum iudicium in explorandis nunimis adhibent, infra Olfactus.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Look at other dictionaries:

  • Nummularius — (von lat. nummulus: „Kleingeld“, „elendes, schnödes Geld“) ist die Bezeichnung für einen Münzprüfer im Römischen Reich. Seit der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr. waren Münzprüfer, die manchmal auch spectator oder probator genannt wurden …   Deutsch Wikipedia

  • ТРАПЕЗИТ —    • Τραπεζίτης,          банкир, который занимался в широких размерах различными денежными операциями, названный так от слова τράπεζα (стол), т. к. он имел свое местопребывание за таким столом в одном из портиков на площади в Афинах; вследствие… …   Реальный словарь классических древностей

  • ARGENTARII — dicti sunt apud Romanos, cives Romani, qui tum Romae, tum in ptovinciis, rei nummariae negotiationem exercebant. Sic Cicero, Ep. ad August. Avum suum Argentarium fuisle, indigitat. Aliter Nummularii, Mensarii, Campsores, Trapezitae, Collybistae,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Castra — This article is part of the series on: Military of ancient Rome (portal) 753 BC – AD 476 Structural history Roman army (unit types and ranks …   Wikipedia

  • Банки — I в современном экономическом строе Б. являются высшей формой кредитного посредничества и важнейшими органами вексельного и денежного обращения. Цель банковой деятельности: во первых, создать систему кредита (см. это сл.), которая обеспечивала бы …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Denarius — Der Denar (lat. denarius von deni: je zehn) war ein antikes, mittelalterliches, neuzeitliches und anfänglich noch feinsilbernes, mittleres durch inflationäre Prozesse immer kleiner werdendes kupfernes Münznominal und galt ursprünglich als… …   Deutsch Wikipedia

  • Banco — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al autor princip …   Wikipedia Español

  • Nummus — (Numus, lat.), 1) Münze, s.d., z.B. Nummi missĭles, so v.w. Missilia 1). Daher Nummariae leges, römische Gesetze, welche auf das Münzwesen Bezug hatten, so Cornelia nummaria lex, gegen das Verfälschen der Münzen; u. Nummularii in den Münzstätten… …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Host — • Archaeological and historical aspects Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Host     Host     † …   Catholic encyclopedia

  • Officina monetalis — Las officina monetalis, en la Roma Antigua, eran los talleres donde se realizaban las tareas de producción de moneda dentro de la ceca, como se deduce de las grabaciones de monedas desde el reinado de Filipo (244 249). La acuñación de monedas fue …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.